FDA-CFS

Doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hóa đi các thì trường trên thế giới thì cần đáp ứng một số thủ tục pháp lý, Tâm Đức là đơn vị chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ một số thủ tục như đăng ký FDA để xuất hàng đi Mỹ, đăng ký lưu hành tự do sản phẩm CFS,..
Đăng ký FDA cho thủy hải sản
Muốn xuất khẩu thủy hải sản đi Mỹ thì một trong những thủ tục quan trọng là phải đăng ký FDA cho cơ sở. Bạn muốn tìm hiểu thủ tục đăng ký FDA cho cơ sở sản xuất thủy hải sản thì hãy đọc bài viết chia sẻ sau đây của Tâm Đức.
Thủ tục đăng ký lưu hành tự do CFS cho dầu thực vật
Bạn đang muốn xuất khẩu dầu thực vật, một trong các giấy tờ quan trọng để xuất khẩu đó là giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS. Vậy quy tring, thủ tục đăng ký lưu hành tự do CFS cho dầu thực vật như thế nào?