FDA-CFS

Doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hóa đi các thì trường trên thế giới thì cần đáp ứng một số thủ tục pháp lý, Tâm Đức là đơn vị chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ một số thủ tục như đăng ký FDA để xuất hàng đi Mỹ, đăng ký lưu hành tự do sản phẩm CFS,..
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 2
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm (Phần 2)
Gia hạn tài khoản FDA năm 2022
Bạn muốn đăng ký tài khoản FDA? Bạn muốn gia hạn tài khoản FDA cho năm 2022? Bạn muốn bổ sung mã sản phẩm để xuất hàng đi Mỹ? Chi phí cơ sở nhóm trang thiết bị y tế nộp cho cơ quan FDA năm 2022 là bao nhiêu?
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 1
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho tảo Spirulina
Bạn đang tìm hiểu thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS do Bộ Công thương cấp? Bạn đang muốn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho tảo xoắn Spirulina? Hãy đọc bài viết sau của Tâm Đức để tìm hiểu nhé.
Thủ tục đăng ký lưu hành tự do CFS cho dầu thực vật
Bạn đang muốn xuất khẩu dầu thực vật, một trong các giấy tờ quan trọng để xuất khẩu đó là giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS. Vậy quy trình, thủ tục đăng ký lưu hành tự do CFS cho dầu thực vật như thế nào?
Đăng ký lưu hành tự do CFS cho cà phê xuất khẩu như thế nào?
Chứng nhận lưu hành tự do CFS cho cà phê do đơn vị nào cấp? Thời hạn của giấy chứng nhận lưu hành tự do bao lâu? Thủ tục xin CFS cho cà phê như thế nào?... Hãy đọc bài viết sau để cùng tìm hiểu nhé! Tâm Đức hỗ trợ doanh nghiệp xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trên khắp cả nước.