Hợp quy

Dịch vụ đăng ký Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm
Công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu như thế nào?
Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT- kèm theo QCVN 3:2019/BKHCN “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn Đồ chơi trẻ em” vì vậy Đồ chơi trẻ em được xếp loại là sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) nên phải được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là QCVN 3:2019/BKHCN.
Hợp quy phân bón hữu cơ
Phân bón hữu cơ chứng nhận hợp quy như thế nào? Phân bón hữu cơ công bố hợp quy tại đâu? Quy trình công bố hợp quy hư thế nào?...
Công bố hợp quy sản phẩm như thế nào cho đúng?
Công bố hợp quy là gì? Các sản phẩm, hàng hóa nòa bắt buộc phải công bố hợp quy? Thành phần hồ sơ công bố hợp quy bao gồm những gì?.... Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Những điều cần biết về chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy là gì? Có bắt buộc phải chứng nhận hợp quy? Đối tượng chứng nhận hợp quy là gì? Những phương thức nào hay được sử dụng để đáng giá hợp quy?...