Tiêu Chuẩn Việt Nam

Tâm Đức xin chia sẻ các Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN đang được áp dụng
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh nướng (TCVN 12940:2020) và bánh dẻo (TCVN 12941:2020)
Bộ KH&CN vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia dành cho bánh trung thu, bao gồm bánh nướng, bánh dẻo. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp áp “chuẩn” trong sản xuất cũng như công bố chất lượng sản phẩm.
TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP Synthetic detergent for kitchen
TCVN 8838-2:2011 GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ LƯỚI KIM LOẠI
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8838-2:2011 TRANG PHỤC BẢO VỆ - GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY CHỐNG CẮT VÀ ĐÂM BỞI DAO CẦM TAY - PHẦN 2: GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ LƯỚI KIM LOẠI Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail Tương đương với ISO 13999-2:2003
TCVN 8838-1:2011 GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG LƯỚI KIM LOẠI
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8838-1:2011 - PHẦN 1: GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG LƯỚI KIM LOẠI Part 1: Chain-mail gloves and arm guards Tương thích với ISO 13999-1:1999
TCVN 6970:2001 KEM GIẶT TỔNG HỢP GIA DỤNG
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6970:2001 KEM GIẶT TỔNG HỢP GIA DỤNG Paste synthetic detergent for home laundering
TCVN 6344:2007 GĂNG CAO SU PHẪU THUẬT VÔ KHUẨN SỬ DỤNG MỘT LẦN
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6344:2007 YÊU CẦU KỸ THUẬT GĂNG CAO SU PHẪU THUẬT VÔ KHUẨN SỬ DỤNG MỘT LẦN Single-use sterile rubber surgical gloves - Specification Tương thích với ISO 10282:2002
TCVN 6343-2 : 2007 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GĂNG LÀM TỪ POLY
TIÊU CHUẦN QUỐC GIA TCVN 6343-2 : 2007 (ISO 11193-2 : 2006) GĂNG KHÁM BỆNH SỬ DỤNG MỘT LẦN - PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GĂNG LÀM TỪ POLY (VINYL CLORUA) Single-use madical examination gloves - Part 2: Specification for gloves made from poly(vinyl chloride)
TCVN 6343-1 : 2007 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GĂNG LÀM TỪ LATEX CAO SU
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6343-1 : 2007 GĂNG KHÁM BỆNH SỬ DỤNG MỘT LẦN - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GĂNG LÀM TỪ LATEX CAO SU HOẶC CAO SU HOÀ TAN Single-use medical examination gloves - Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution Tương đương với ISO 11193-1 : 2002
TCVN 11891:2017 TINH DẦU GỪNG
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11891:2017 TINH DẦU GỪNG (ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE) Essential oil of ginger (Zingiber officinale Roscoe)
TCVN 11887:2017 Tinh dầu húng quế
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11887:2017 (ISO 11043:1998) về Tinh dầu húng quế, loại metyl chavicol (Ocimum basilicum L.)
 1  2  3  4   Tiếp  Cuối