An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm
Phân cấp quản lý thực hiện việc cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh.
Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ở đâu? Việc phân cấp quản lý thực hiện việc cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh như thế nào?
Cam kết 100% ra giấy chứng nhận ATTP cho sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm do Cục ATTP cấp
Bạn đang cần xin giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản xuất phụ gia thực phẩm do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp? Hãy liên hệ với Tâm Đức để được chia sẻ thông tin về thủ tục, quy trình xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Cục cấp nhé.
Chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản tại Hồ Chí Minh
Điều kiện, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản? Thời gian hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận ATTP mất bao lâu?...