Thủ tục tự công bố

Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm
Một số văn bản luật bạn cần biết khi kiểm nghiệm công bố sản phẩm
Để xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm đảm bảo đúng luật, đúng thời gian, không phát sinh chi phí, cũng như tránh những rủi ro khi hậu kiểm bản cần phải nắm vững một số văn bản luật. Sau đây là một số văn bản luật bạn nên biết.
Thủ tục tự công bố chất lượng thực phẩm thường nhập khẩu mới nhất 2023
Thực phẩm thường muốn nhập khẩu vào Việt Nam trước hết cần phải kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm. Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu về thủ tục đăng ký tự công bố chất lượng thực phẩm thường mới nhất năm 2023.
Thủ tục công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước mới nhất năm 2023
Thực phẩm thường sản xuất trong nước công bố công bố chất lượng sản phẩm như thế nào? Thành phần hồ sơ công bố bao gồm những gì? Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu cách tự công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước.
Hướng dẫn tự công bố sản phẩm mới nhất
Loại hình sản phẩm nào thuộc nhóm tự công bố chất lượng sản phẩm? Đối tượng nào được miễn tự công bố chất lượng sản phẩm? Hồ sơ tự công bố bao gồm những gì? Thời gian thực hiện tự công bố mất bao lâu?
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm mới nhất
Công ty Tâm Đức xin chia sẻ thông tin về thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm mới nhất theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP