Giấy CN ATTP do Ban QL ATTP cấp

Công ty Tâm Đức, đơn vị chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp xin chia sẻ các thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận ATTP do Ban quản lý ATTP cấp
Chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản tại Hồ Chí Minh
Điều kiện, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản? Thời gian hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận ATTP mất bao lâu?...
An toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại Hồ Chí Minh
Thủ tục xin giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể như thế nào? Công ty Tâm Đức là đơn vị chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp xin chia sẻ về thủ tục, thành phần hồ sơ xin cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và các yêu cầu cơ bản về an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể như sau
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho Cơ sở sản xuất bánh kẹo
Cơ sở sản xuất bánh kẹo xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu? Thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào? Thời hạn của giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là bao lâu? Bạn hãy đọc bài viết sau đây của Tâm Đức để cùng tim hiểu nhé.
An toàn thực phẩm cho sản xuất cà phê
Các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trước khi đi vào hoạt động cần phải xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Vậy các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến cà phê là gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP bao gồm những gì? Thời gian xin mất bao lâu?
 Xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Nhà hàng mới nhất tại Hồ Chí Minh
Thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Nhà hàng như thế nào? Đơn vị nào cấp GCN ATTP cho Nhà hàng? Hãy đọc bìa viết sau để cùng Tâm Đức tìm hiểu nhé.