Những điều cần biết về ATTP

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Tâm Đức xin chia sẻ những bài viết liên quan đến ATTP, những thủ tục, giấy tờ trong quá trình xin giấy chứng nhanjaj ATTP để bạn đọc phần nào có thêm những góc nhìn về các vấn đề này.
 Điều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Cơ Sở Chế Biến Thuỷ Sản Ăn Liền
Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thủy sản ăn liền được quy định tại QCVN.02-04:2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TTBNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
 Quy Định Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm Chung Đối Với Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Thuỷ Sản
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm chung đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản được quy định trong QCVN.02-01: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TTBNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế năm 2024
Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế năm 2024
Hướng dẫn tra cứu phụ gia thực phẩm được phép sử dụng
Hướng dẫn tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm của UB tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, danh mục hoặc cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu Âu
 Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương
Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương
 Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực lĩnh vực Nông nghiệp mới nhất
Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm là gì? Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực Nông lâm thủy hải sản là gì?
Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế mới nhất
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cần phải thực hiện bản cam kết? Nội dung cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực Y tế là gì?
Đối tượng nào phải thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm?
Những cơ sở sản xuất, kinh doanh nào phải thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm? Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm như thế nào? Nội dung cam kết là gì?... Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Đối tượng phải xin, đối tượng được miễn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất
Đối tượng nào phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP? Đối tượng được miễn xin giấy chứng nhận ATTP? Cơ quan nào quản lý cấp phép xin giấy chứng nhận ATTP?
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là thủ tục bắt buộc với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Vậy những loại hình sản xuất, kinh doanh nào cần Giấy chứng nhận này? Loại hình nào không cần? Cơ quan quản lý, cấp giấy là ai?... Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
 1  2   Tiếp  Cuối