Giấy CN ATTP do Cục cấp

Hiện nay Cục ATTP chỉ còn cấp một số loại chứng nhận attp, chủ yếu là các loại sản phẩm liên quan đến phụ gia thực phẩm hỗn hợp hoặc phụ gia thực phẩm có công dụng mới. Tâm Đức xin chia sẻ những thủ tục xin chứng chận ATTP do Cục ATTP cấp liên quan đến các sản phẩm phụ gia này.
Cam kết 100% ra giấy chứng nhận ATTP cho sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm do Cục ATTP cấp
Bạn đang cần xin giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản xuất phụ gia thực phẩm do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp? Hãy liên hệ với Tâm Đức để được chia sẻ thông tin về thủ tục, quy trình xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Cục cấp nhé.
Giấy chứng nhận ATTP cho Phối trộn, đóng gói phụ gia thực phẩm dạng bột, dạng lỏng tại Hồ Chí Minh
Bạn đang muốn xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho phụ gia thực phẩm? Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện attp cho phụ gia thực phẩm xin ở đâu?