Văn bản

Văn bản luật
Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH
Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
Nội dung của Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010.
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11
LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế.
Nghị định Số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao
NGHỊ ĐỊNH Số: 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 04/4/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật AN toàn thực phẩm
Quyết đình Về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số: 333/QĐ-TTg Về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước
Nội dung của Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT
Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số 17/2023/TT-BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Thông tư ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:
QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-189:2019/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN National technical regulation on fertilizer quality
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
Thông tư số: 09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh nướng (TCVN 12940:2020) và bánh dẻo (TCVN 12941:2020)
Bộ KH&CN vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia dành cho bánh trung thu, bao gồm bánh nướng, bánh dẻo. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp áp “chuẩn” trong sản xuất cũng như công bố chất lượng sản phẩm.
TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP Synthetic detergent for kitchen
TCVN 8838-2:2011 GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ LƯỚI KIM LOẠI
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8838-2:2011 TRANG PHỤC BẢO VỆ - GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY CHỐNG CẮT VÀ ĐÂM BỞI DAO CẦM TAY - PHẦN 2: GĂNG TAY VÀ BAO BẢO VỆ CÁNH TAY LÀM BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ LƯỚI KIM LOẠI Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail Tương đương với ISO 13999-2:2003