Quỹ Tony Buổi Sáng

Công ty Tâm Đức đồng hành cùng Quỹ Tony Buổi Sáng trong việc bảo trợ trẻ em mồ côi trên khắp cả nước.
Tâm Đức ký Bản ghi nhớ với Quỹ Tony Buổi Sáng
Ngày 02/01/2024, đại diện Quỹ Tony Buổi Sáng và công ty TNHH Giải pháp Chất lượng Tâm Đức đã ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên về việc góp sức, đồng hành trong việc bảo trợ trẻ em không may mồ côi cha mẹ trên khắp mọi miền cả nước.