Chương trình khuyến mãi

Không chỉ đồng hành trong việc bảo trợ trẻ em mồ côi, Tâm Đức còn là cánh tay nối dài của Quỹ Tony Buổi Sáng trong việc lan tỏa các sản phẩm chất lượng mà Quỹ kinh doanh để tạo kinh phí cho các hoạt động bảo trợ trẻ em mồ côi