Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

02/11/2020    570    2.17/5 trong 3 lượt 
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11
LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Số/ ký hiệu: 68/2006/QH11

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

File đính kèm: Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)