Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 2

05/10/2021    486    4.87/5 trong 4 lượt 
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 2
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm (Phần 2)

Phần 6 - Tên thương mại

Nếu cơ sở này sử dụng các tên thương mại thay thế ngoài tên được cung cấp trong Phần 2, bạn có thể liệt kê chúng trong Phần 6: Tên Thương mại (Hình 10).

Các trường có trong phần này

Tên thương mại thay thế

Nếu cơ sở này sử dụng các tên thương mại thay thế ngoài tên được cung cấp trong Phần 2, bạn có thể nhập tên tại đây

 

Hình 10
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 7 - Đại lý Hoa Kỳ

Phần này là bắt buộc để đăng ký thành công các cơ sở nước ngoài.

Nhập thông tin về Đại lý Hoa Kỳ cho cơ sở đang được đăng ký (Hình 11). Mọi cơ sở nước ngoài phải có Đại lý Hoa Kỳ làm đại diện truyền thông trong nước cho cơ sở đó (các cơ sở trong nước không yêu cầu Đại lý Hoa Kỳ). Hệ thống sẽ cung cấp xác thực địa chỉ khi tiếp tục đăng ký.

Các trường có trong phần này

Lưu ý: Không nên nhầm Đại lý Hoa Kỳ với Đại lý phụ trách, là một loại người nộp khác cho các cơ sở trong nước hoặc nước ngoài.

Tự động điền từ Thông tin tài khoản

Nếu đây là lần đăng ký cơ sở đầu tiên được chủ tài khoản này nhập vào phiên này, thì sẽ không có dữ liệu nào được nhập. Nếu không, tùy chọn này sẽ tự động điền vào các trường địa chỉ bằng cách sử dụng dữ liệu trong phần này từ lần đăng ký cuối cùng được nhập vào phiên này. Nếu bạn chọn tự động điền và quyết định thông tin không phải là thông tin bạn muốn, bạn có thể xóa và nhập thông tin chính xác theo cách thủ công.

Bạn là cá nhân, công ty hợp danh, công ty hay hiệp hội?

Chọn tùy chọn mô tả tốt nhất loại Đại lý Hoa Kỳ.

Tiêu đề (tùy chọn)

Chức vụ của Đặc vụ Hoa Kỳ

Tên đầu tiên

Tên đầu tiên của người đóng vai trò là Đại lý Hoa Kỳ cho cơ sở nước ngoài đang được đăng ký.

Tên đệm

Tên đệm của người đóng vai trò là Đại lý Hoa Kỳ cho cơ sở nước ngoài đang được đăng ký.

Họ

Họ của người đóng vai trò là Đại lý Hoa Kỳ cho cơ sở nước ngoài đang được đăng ký.

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực mà Đại lý Hoa Kỳ đặt trụ sở. Vì Đại lý Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ, Quốc gia / Khu vực sẽ tự động được điền bằng “Hoa Kỳ”.

Địa chỉ (dòng số 1)

Tên đường phố và số địa chỉ của Đại lý Hoa Kỳ.

Địa chỉ Đường phố, Dòng 2

Tên đường và số địa chỉ thứ hai, nếu có. Cũng có thể nhập thông tin như số Suite.

Mã Bưu Chính

Mã zip cho địa chỉ Hoa Kỳ của Đại lý Hoa Kỳ.

Thành phố

Thành phố mà Đại lý Hoa Kỳ đặt trụ sở.

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ nơi Đại lý Hoa Kỳ đặt trụ sở. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Số điện thoại
Khu vực / Mã thành phố

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của Đại lý Hoa Kỳ.

Số điện thoại 

Số điện thoại của Đặc vụ Hoa Kỳ.

Số điện thoại mở rộng

Số máy lẻ, nếu có, được quay theo số điện thoại của Đặc vụ Hoa Kỳ.

Số điện thoại liên hệ khẩn cấp Quốc gia / Khu vực / Số điện thoại

Số điện thoại của Cơ quan Hoa Kỳ mà FDA có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trong trường hợp khẩn cấp.

Số fax (tùy chọn) Quốc gia / Khu vực / Số điện thoại

Số FAX của Cơ quan Hoa Kỳ mà FDA có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trong trường hợp khẩn cấp.

Địa chỉ email

Địa chỉ thư điện tử cho Đặc vụ Hoa Kỳ.

 

Hình 11
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 8 - Ngày hoạt động của cơ sở theo mùa (Tùy chọn)

Cho biết những ngày gần đúng mà cơ sở này hoạt động nếu nó hoạt động theo mùa. Bạn có thể chọn tối đa hai giai đoạn Thu hoạch khác nhau với tháng bắt đầu và tháng kết thúc (Hình 12).

Ngày hoạt động cho thu hoạch 1

Các tháng gần đúng mà cơ sở hoạt động, nếu cơ sở hoạt động theo mùa. Chọn Tháng bắt đầu và Tháng kết thúc.

Ngày hoạt động cho thu hoạch 2

Các tháng gần đúng mà cơ sở hoạt động, nếu cơ sở hoạt động theo mùa. Chọn Tháng bắt đầu và Tháng kết thúc.

Hình 12
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 9 - Danh mục sản phẩm chung - Người / Động vật / Cả hai

Dựa trên các hoạt động của cơ sở của bạn, bạn có thể chọn Thức ăn cho Người và / hoặc Thức ăn cho Động vật như thể hiện trong (Hình 13).

Phần này là bắt buộc.

Hình 13
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 9a - Các danh mục sản phẩm chung - Thực phẩm cho người tiêu dùng; và Loại Hoạt động được Tiến hành tại Cơ sở

Phần này là bắt buộc.

Tất cả các cơ sở đăng ký phải hoàn thành phần 9a, 9b hoặc cả hai phần nếu có. Chọn càng nhiều danh mục càng thích hợp.

Nếu cơ sở của bạn không sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc chứa thực phẩm cho người, hãy chọn ô 37: “… KHÔNG ÁP DỤNG CÁC LOẠI THỰC PHẨM TRÊN”. Sau đó, bạn có thể nhập mô tả của riêng mình vào hộp văn bản được cung cấp.

Lựa chọn Loại Hoạt động được Tiến hành tại Cơ sở là tùy chọn. Bạn có thể kiểm tra tất cả các loại hoạt động được thực hiện tại cơ sở này liên quan đến sản xuất / chế biến, đóng gói hoặc chứa thực phẩm. Ví dụ: nếu Danh mục sản phẩm “đồ uống có cồn, số 1” được chọn và bạn thực hiện với tư cách là “nhà sản xuất / nhà chế biến”, bạn sẽ chọn tùy chọn đó trên dòng 2 trong cột thứ tám.

Các tùy chọn “Chọn tất cả” và “Bỏ chọn Tất cả” cũng có sẵn cho phép người dùng chọn tất cả các tùy chọn có sẵn và bỏ chọn tất cả các tùy chọn đã chọn cùng một lúc.

Ví dụ cho Phần 9a (Hình 14a và Hình 14b).
Ví dụ cho Phần 9b (Hình 15a và Hình 15b).

Hình 14a 
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Hình 14b

 huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 9b - Các danh mục sản phẩm chung - Thực phẩm cho động vật tiêu thụ; và Loại Hoạt động được Tiến hành tại Cơ sở

Chọn càng nhiều trong số 32 danh mục nếu thích hợp. (Xem Hình 15) Nếu không có danh mục bắt buộc nào áp dụng, hãy chọn ô 33: “… KHÔNG ÁP DỤNG CÁC LOẠI THỰC PHẨM TRÊN”. Sau đó, bạn có thể nhập mô tả của riêng mình vào hộp văn bản được cung cấp.

Các tùy chọn “Chọn tất cả” và “Bỏ chọn Tất cả” cũng có sẵn cho phép người dùng chọn tất cả các tùy chọn có sẵn và bỏ chọn tất cả các tùy chọn đã chọn cùng một lúc.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các danh mục sản phẩm thực phẩm trong đăng ký cơ sở thực phẩm, hãy xem Hướng dẫn ngành: Sự cần thiết của việc sử dụng danh mục sản phẩm thực phẩm trong đăng ký cơ sở thực phẩm. Để biết thêm thông tin về từng danh mục có trong Phần 9a và 9b, hãy xem Trình tạo mã sản phẩm và quy định có liên quan (21 CFR 170.3).

Hình 15a
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Hình 15b

 huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 10 - Thông tin về chủ sở hữu, người vận hành hoặc đại lý phụ trách 

Phần này là bắt buộc. 

Nếu thông tin liên hệ của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách giống với thông tin trong phần khác của biểu mẫu, hãy chọn vòng tròn tương ứng với phần đó;
Nếu không thì nhập thông tin theo yêu cầu (Hình 16).
 

Tên của Tổ chức hoặc Cá nhân là Chủ sở hữu, Người điều hành hoặc Người đại diện chịu trách nhiệm.   Nếu thông tin  giống với một phần khác của biểu mẫu, hãy kiểm tra phần nào . 

Tên của cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký. Chỉ định xem thông tin địa chỉ chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách có giống với thông tin đã nhập trước đó hay không. Nếu bạn chọn một trong những thông tin này và quyết định thông tin không phải là những gì bạn muốn, bạn có thể xóa và nhập thông tin chính xác theo cách thủ công. Chọn Phần 2 nếu thông tin địa chỉ của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách giống với thông tin địa chỉ cơ sở đã nhập trong Phần 2: Tên cơ sở / Thông tin địa chỉ. - hoặc - Chọn Phần 3 nếu thông tin địa chỉ chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách giống với thông tin địa chỉ nhận thư ưu tiên đã nhập trong Phần 3: Thông tin địa chỉ gửi thư ưu tiên. - hoặc - Chọn Phần 4 nếu chủ sở hữu, nhà điều hành, hoặc thông tin địa chỉ đại lý phụ trách giống với thông tin địa chỉ Công ty mẹ đã nhập trong Phần 4: Thông tin địa chỉ / Tên Công ty mẹ. - hoặc - Đối với các cơ sở nước ngoài, hãy chọn Phần 7 nếu thông tin địa chỉ chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách giống với thông tin địa chỉ Đại lý Hoa Kỳ đã nhập trong Phần 7: Đại lý Hoa Kỳ. - hoặc - Chọn Không có tùy chọn nào ở trên nếu bạn cần nhập thông tin mới.

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực mà chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở đang được đăng ký.

Địa chỉ (dòng số 1)

Địa chỉ của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký. Đây có thể là một vị trí thực tế / địa lý hoặc địa chỉ gửi thư khác.

Dòng địa chỉ đường phố 2

Dòng địa chỉ thứ hai của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký. Bạn có thể chọn nhập số phòng hoặc số căn hộ.

Mã Zip / Mã Bưu điện

Mã zip (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã bưu điện (đối với địa chỉ nước ngoài) cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký.

Thành phố

Thành phố nơi chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ mà chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở đang được đăng ký. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Mã điện thoại Quốc gia

Đối với các địa chỉ nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký.


Mã điện thoại khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký.

Số điện thoại

Số điện thoại của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở đang được đăng ký.

Số điện thoại mở rộng

Số máy lẻ, nếu có, được gọi sau số điện thoại,  

Số fax (tùy chọn)
Quốc gia

Đối với các địa chỉ nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký.

Số Fax (tùy chọn)
Khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) cho số điện thoại của Máy FAX của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký. 

Số fax (tùy chọn)

Số FAX của chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký 

Địa chỉ email

Một địa chỉ thư điện tử cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở được đăng ký

 

Hình 16
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 11 - Tuyên bố Thanh tra

Phần này là bắt buộc.

Chọn hộp kiểm mà bạn thừa nhận FDA sẽ được phép kiểm tra cơ sở vào thời điểm và theo cách thức được cho phép bởi Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Hình 17).

Hình 17

 huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Phần 12 - Tuyên bố chứng nhận

Phần này là bắt buộc.

Nhập thông tin về bạn với tư cách là người gửi đăng ký này, người ủy quyền gửi đăng ký này và xác nhận tính trung thực và chính xác của nó (Hình 18a và Hình 18b). Khi bạn đã hoàn thành phần này, bạn sẽ có cơ hội xem xét đăng ký của mình và thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước khi gửi để xử lý.

Chủ sở hữu, người điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở, hoặc cá nhân được chủ sở hữu, người điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở ủy quyền, phải nộp đơn này.
Nếu tùy chọn B được chọn thì một màn hình sẽ bật lên và tất cả các chi tiết phải được điền.

Bằng cách gửi biểu mẫu này cho FDA, chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách hoặc cá nhân được chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách ủy quyền, xác nhận rằng thông tin được gửi là đúng và chính xác và cơ sở đã ủy quyền cho người gửi đăng ký thay mặt. Dưới 18 USC 1001, bất kỳ ai đưa ra tuyên bố sai sự thật, hư cấu hoặc gian lận đối với Chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải chịu hình phạt hình sự. 

Các trường có trong phần này

Hộp kiểm tra

Thư ký sẽ được phép kiểm tra cơ sở vào thời điểm và theo cách thức mà đạo luật này cho phép.

Tên của Người gửi

Họ và tên (họ) của người gửi biểu mẫu này

Chọn một ô Cho biết ai đã ủy quyền cho bạn gửi đăng ký

Chỉ định xem chủ sở hữu, người điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở hoặc một cá nhân được chủ sở hữu, người điều hành hoặc đại lý phụ trách cơ sở ủy quyền có gửi biểu mẫu này hay không. Lựa chọn:

  1. Chủ sở hữu, Người điều hành hoặc Đại lý chịu trách nhiệm (Dừng ở đây, biểu mẫu đã hoàn thành) - hoặc -
  2. Cá nhân được ủy quyền để gửi đăng ký (Điền vào địa chỉ bên dưới) - Nếu bạn chọn hộp B ở trên (Cá nhân được ủy quyền để gửi đăng ký) vì bạn không phải là chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách, bạn cần xác định người đã ủy quyền cho bạn để gửi đăng ký này. Chọn: Chủ sở hữu, Người điều hành hoặc Đại lý phụ trách (Dừng ở đây, biểu mẫu đã hoàn tất.) - hoặc - Điền tên của cá nhân đã ủy quyền đăng ký thay mặt cho chủ sở hữu, người điều hành hoặc đại lý phụ trách (Điền vào địa chỉ bên dưới).

Tên cá nhân

Điền tên của cá nhân đã ủy quyền đăng ký thay mặt cho chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực mà Cá nhân Ủy quyền đang ở

Địa chỉ (dòng số 1)

Tên đường phố và số địa chỉ của Cá nhân Ủy quyền

Địa chỉ Đường phố, Dòng 2

Tên đường và số địa chỉ thứ hai, nếu có. Cũng có thể nhập thông tin như số Suite.

Mã Zip / Mã Bưu điện

Mã zip cho địa chỉ Hoa Kỳ của Cá nhân Ủy quyền

Thành phố

Thành phố nơi Cá nhân Ủy quyền đặt trụ sở.

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ mà Cá nhân Ủy quyền đang ở. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Mã điện thoại Quốc gia

Mã quốc gia (đối với các địa chỉ nước ngoài của số điện thoại cho Cá nhân ủy quyền.

Mã điện thoại khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại cho Cá nhân ủy quyền.

Số điện thoại

Số điện thoại của Cá nhân Ủy quyền.

Số điện thoại mở rộng

Số máy lẻ, nếu có, được gọi sau số điện thoại, Cá nhân Ủy quyền.

Số FAX (tùy chọn)
Quốc gia

Mã quốc gia (đối với địa chỉ nước ngoài) của máy FAX cho Cá nhân ủy quyền.

Số FAX (tùy chọn)
Khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của máy FAX cho Cá nhân ủy quyền.

Số FAX (tùy chọn)

Số điện thoại của máy Fax của Cá nhân Ủy quyền.

Địa chỉ email

Địa chỉ thư điện tử của cá nhân ủy quyền.

Hình 18a
huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Hình 18b

 

Đánh giá đăng ký

Xem lại đăng ký của bạn trước khi gửi nó để xử lý. (Hình 19, xem một phần) Việc chọn nút EDIT cho một phần sẽ hiển thị màn hình nhập dữ liệu tương ứng để bạn có thể chỉnh sửa và lưu các thay đổi.

Chọn Gửi để gửi đăng ký hoặc Hủy để hủy quá trình gửi.

Lưu ý : Địa điểm Cơ sở theo Mục 1: Loại Đăng ký (trong đó bạn cho biết đây là cơ sở trong nước hay nước ngoài) không thể thay đổi tại thời điểm này. Nếu bạn muốn thay đổi Địa điểm Cơ sở, bạn phải Hủy đăng ký này và bắt đầu đăng ký mới.

Hình 19
dang-ky-fda-thuc-pham

Đăng ký thành công

Một thông báo cho biết đăng ký của bạn đã được gửi thành công và Số đăng ký và mã PIN của bạn được hiển thị (Hình 20). Ghi lại những con số này cho hồ sơ của bạn.

Nếu bạn định yêu cầu một chủ sở hữu tài khoản khác cập nhật thông tin đăng ký này, bạn có thể cung cấp cho người này số đăng ký và mã PIN để có quyền truy cập. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc cung cấp cho người này số đăng ký và mã PIN cũng cho phép người đó hủy đăng ký.

Xem đăng ký hoàn chỉnh

Để xem toàn bộ đăng ký ở dạng cuối cùng, hãy chọn Xem Hoàn tất Đăng ký. Sử dụng các nút ở cuối màn hình, bạn có thể in bản sao đăng ký cho hồ sơ của mình. Hoặc, bạn có thể quay lại Menu chính của FFRM để nhập một đăng ký khác hoặc hoàn thành các tác vụ đăng ký khác.

Lưu ý: Số đăng ký và mã PIN được hiển thị ở đầu biểu mẫu đăng ký.

Các trường có trong phần này

Số đăng ký 

Số được FDA chỉ định cho đăng ký của cơ sở này

PIN

Số nhận dạng cá nhân để đăng ký cơ sở này

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đăng ký cơ sở của bạn sẽ hết hạn

Hệ thống chỉ hiển thị thông báo này nếu đó là Đăng ký trong nước do nhà điều hành Chủ sở hữu đệ trình.

Hình 20

Thông báo này bật lên cho các tình huống khác.

 huong-dan-cach-dang-ky-fda-thuc-pham

 

Lưu và thoát - Lưu đăng ký đã hoàn tất một phần

Sau khi hoàn thành ít nhất đến Phần 2 của Đăng ký, hệ thống sẽ cho phép người dùng lưu đăng ký của họ dưới dạng bản nháp. Điều này sẽ cho phép bạn lưu đăng ký đã hoàn thành một phần và quay lại sau để hoàn tất đăng ký.

Xin lưu ý - đăng ký sẽ được lưu tối đa 7 ngày sau khi hoàn thành bản nháp ban đầu. Bạn phải hoàn thành và gửi đăng ký trong vòng 7 ngày nếu không bản nháp của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Khi bạn chọn Lưu và Thoát, hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng một số tham chiếu đã được chỉ định (Hình 21). Điều này là tạm thời và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để hoàn thành đăng ký của bạn.

Hình 21
cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Để truy cập các đăng ký nháp của bạn, hãy chọn nút Hoàn tất Đăng ký Nháp từ menu chính của FFRM. Lưu ý: Nút này sẽ chỉ hiển thị trên Menu chính của FFRM nếu bạn đã lưu ít nhất một đăng ký nháp bằng tùy chọn lưu và thoát.

Sau khi chọn nút Hoàn tất Đăng ký Bản nháp, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các Bản đăng ký Bản thảo sẵn có để bạn hoàn thành (Hình 22).

Hình 22
cach-dang-ky-fda-thuc-pham

Chọn bản nháp bạn muốn hoàn thành bằng cách nhấp vào số tham chiếu. Hệ thống sẽ hiển thị đăng ký với tất cả các thông tin đã được nhập trước đó (Hình 23). Bạn có thể chọn tùy chọn "Chỉnh sửa" bên cạnh phần bạn muốn hoàn thành. Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn qua phần đăng ký còn lại.

Hình 23
dang-ky-fda-thuc-pham

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)

Công ty Tâm Đức