Những điều cần biết về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

26/07/2021    1.428    4.62/5 trong 4 lượt 
Những điều cần biết về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật khác nhau như thế nào? Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy như thế nào và ở đâu? Sự khác nhau giữa sản phẩm, hàng hóa Nhóm 1 và Nhóm 2 là gì? Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Với mong muốn giúp quý khách hàng có thể dễ dàng so sánh và phân biệt giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; giữa sản phẩm, hàng hóa Nhóm 1 và Nhóm 2; giữa công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy, Tâm Đức xin chia sẻ bài viết sau đây hi vọng đáp ứng một phần nào đó mong muốn của quý khách hàng và bạn đọc.

1. Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

TIÊU CHUẨN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 1

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Tự nguyện áp dụng

Bắt buộc áp dụng

Do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản

Quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế, xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế, xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác

Bao gồm: Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài, Tiêu chuẩn cơ sở

Bao gồm: Quy chuẩn quốc gia, Quy chuẩn địa phương.

Kết quả sau đánh giá: Chứng nhận hợp chuẩn + dấu hợp chuẩn

Kết quả sau đánh giá: Chứng nhận hợp quy + dấu hợp quy

Nơi đăng ký công bố: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Nơi đăng ký công bố: Cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

2. Sự khác nhau giữa sản phẩm, hàng hóa Nhóm 1 và Nhóm 2

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 1

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2

Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau:

- Bản chất hóa học, vật lý, sinh học;

- Kết cấu, nguyên lý hoạt động;

- Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.

Quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

3. Các bước tiến hành đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

BƯỚC 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn, hợp quy với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn, hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

- Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp với các quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

- Kết quả đánh giá hợp chuẩn, hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn, hợp quy

BƯỚC 2: Đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

 

Những câu hỏi thường gặp

1. Đăng ký công bố hợp chuẩn ở đâu?

Đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của tỉnh/thành phố.

2. Đăng ký công bố hợp quy ở đâu?

Đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

3. Đăng ký công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) ở đâu?

Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở ( TCCS) do tổ chức, doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm.

4. Có bao nhiêu loại tiêu chuẩn kỹ thuật?

Có 5 loại tiêu chuẩn kỹ thuật là: Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài, Tiêu chuẩn cơ sở

5. Có mấy loại quy chuẩn kỹ thuật?

Có hai loại quy chuẩn kỹ thuật là: Quy chuẩn quốc gia và Quy chuẩn địa phương
Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)