Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

02/11/2020    484    5/5 trong 1 lượt 
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
Số/ ký hiệu: 46/2007/QĐ-BYT

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Ngày ban hành: 19/12/2007

Ngày có hiệu lực: 19/12/2007

File đính kèm: Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)