chung nhan an toan thuc pham cho che bien thuy san

Chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản tại Hồ Chí Minh
Điều kiện, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sơ chế, đóng gói thủy hải sản? Thời gian hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận ATTP mất bao lâu?...
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ
Các văn bản pháp luật