Thông tư ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

14/02/2022    216    4.65/5 trong 5 lượt 
Thông tư ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:
Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)

VFA
VFA