Tiêu Chuẩn Việt Nam

Tâm Đức xin chia sẻ các Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN đang được áp dụng
TCVN 11886:2017 TINH DẦU HƯƠNG BÀI
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11886:2017 TINH DẦU HƯƠNG BÀI (CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES (L.) ROBERTY, SYN - VETIVERIA ZIZANIOIDES (L.) NASH) Essential oil of vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash)
TCVN 11885:2017 Tinh dầu chanh ép nguội
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11885:2017 Tinh dầu chanh ép nguội (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) Tương đương với ISO 3809:2004
TCVN 11884:2017 Tinh dầu hạt mùi
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11884:2017 quy định các đặc tính của tinh dầu hạt mùi (Coriandrum sativum L.)
TCVN 11883:2017 Tinh dầu oải hương lá hẹp
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11883:2017 về Tinh dầu oải hương lá hẹp (Lavandula angustifolia Mill.)
TCVN 11882:2017 Tinh dầu màng tang
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11882:2017 (ISO 3214:2000) về Tinh dầu màng tang
TCVN 11881:2017 về Tinh dầu hạt tiêu đen
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11881:2017 về Tinh dầu hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) (năm 2017)
TCVN 11426:2016 TINH DẦU SẢ JAVA
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11426:2016 TINH DẦU SẢ JAVA Essential oil of citronella, Java type Tương đương với ISO 3848:2016
TCVN 11425:2016 TINH DẦU SẢ CHANH
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11425:2016 (ISO 3217:2016) TINH DẦU SẢ CHANH Oil of lemongrass (Cymbopogon citratus)
TCVN 11424:2016 TINH DẦU CAM NGỌT
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11424:2016 (ISO 3140:2011) TINH DẦU CAM NGỌT (CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK), THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CƠ HỌC VỎ QUẢ Oil of sweet orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck), obtained by physical extraction of the peel
TCVN 11423:2016 TINH DẦU BƯỞI
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11423:2016 (ISO 3053:2004) TINH DẦU BƯỞI (CITRUS X PARADISI MACFAD.) THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP Oil of grapefruit (Citrus x paradisi Macfad.), obtained by expression
Đầu  Trước   1  2  3  4   Tiếp  Cuối