Công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu như thế nào?

02/08/2021    1.106    4.8/5 trong 5 lượt 
Công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu như thế nào?
Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT- kèm theo QCVN 3:2019/BKHCN “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn Đồ chơi trẻ em” vì vậy Đồ chơi trẻ em được xếp loại là sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) nên phải được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là QCVN 3:2019/BKHCN.

 Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN hay nói khác đi doanh nghiệp cần công bố hợp quy sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Muốn công bố hợp quy sản phẩm thì doanh nghiệp cần phải đánh giá hợp quy sản phẩm.

1. Hồ sơ đánh giá hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Có hai phương thức thường được sử dụng để đánh giá hợp quy sản phẩn là phương thức 5 và phương thức 7

 Hồ sơ chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 bao gồm:

- Hợp đồng thương mại: bao gồm đầy đủ các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của đồ chơi trẻ em là tên của nhà sản xuất đồ chơi theo chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001;

- Invoice – Hoá đơn;

- Packing list – Danh mục hàng hoá;

- C/O – Giấy chứng nhận xuất xứ;

- (C/Q) – Giấy chứng nhận chất lượng hoặc test report;

- Giấy chứng nhận ISO 9001 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (còn hiệu lực); được dịch sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận ISO 14001 – Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (còn hiệu lực); được dịch sang tiếng Việt (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy Giới thiệu của đơn vị nhập khẩu;

- 01 bản chính Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em.

- 03 bản chính Bản đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ chơi trẻ em.

Lưu ý: Tất cả các loại hồ sơ trên nếu như là bản photo thì đều phải đóng dấu sao y của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp và chính xác của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đồ chơi trẻ em.

Hồ sơ chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em theo phương thức 7 bao gồm:

- Hợp đồng;

- Vận đơn;

- Danh mục hàng hóa;

- Hóa đơn;

- Tờ khai hải quan;

- 03 bản chứng bản đăng ký chứng nhận hợp quy;

2. Hồ sơ công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Từ kết quả của quá trình đánh giá hợp quy sẽ làm căn cứ để công bố hợp quy, thành phần hồ sơ công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu bao gồm:

- Bản công bố hợp quy đồ chơi trẻ em.

- Bản mô tả chung về đồ chơi trẻ em bao gồm đặc điểm, tính năng, công dụng.

- Kết quả thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã được công nhận.

- Quy trình sản xuất đồ chơi trẻ em và kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm đã được xây dựng và áp dụng hay bản sao chứng chỉ ISO 9001; nếu như doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.

- Kế hoạch giám sát định kỳ hàng năm.

- Báo cáo đánh giá hợp quy đồ chơi trẻ em.

- Những tài liệu khác có liên quan.

Việc doanh nghiệp công bố hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu là yêu cầu bắt buộc nhưng đồng thời cũng là đảm bảo được quyền lợi, lợi ích và giúp doanh nghiệp tạo dựng được thương hiệu uy tín, tạo sự tin tưởng của khách hàng với cản phẩm của mình.

XEM QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)