Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế năm 2024

11/04/2024    370    4.65/5 trong 5 lượt 
Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế năm 2024

Ngày 27/3/2024 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế ban hành Quyết định số 75 /QĐ- ATTP Về việc ban hành bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 216/QĐ-ATTP ngày 23 tháng 5 năm 2014 và Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TẢI BỘ CÂU HỎI TẠI ĐÂY

 

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)