Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

06/09/2022    1.437    3.5/5 trong 6 lượt 
 Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương
Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

Bản cam kết an toàn thực phẩm là giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với giấy phép an toàn thực phẩm để chứng minh rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường. Cơ sở tự làm bản cam kết nộp cho cơ quan quản lý trực tiếp và tự chịu trách nhiệm với những cam kết của mình.

Sau đây Tâm Đức xin chia sẻ về đối tượng, nội dung bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

1. Đối tượng phải thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

Theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, tại Chương IV: Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, khoản 2 có ghi rõ như sau:

“2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm;

b) Đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.”

Như vậy, các cơ sở: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn thuộc lĩnh vực Công thương sẽ phải làm bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

XEM THÊM: TỔNG HỢP CÁC MẪU CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

2. Nội dung cam kết:

a. Đối với cơ sở sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ với những nội dung sau:

1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể:

a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất thực phẩm;

c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm;

e) Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

g) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm

Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

b. Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ngành Công Thương

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn với những nội dung sau:

1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể:

a) Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm;

b) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:

- Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng;

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường;

- Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;

- Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;

- Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

c) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;

d) Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất.

2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm

Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ngành Công Thương

3. Một số loại hình kinh doanh thuộc sự quản lý của Bộ Công thương như:

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

- Kinh doanh bánh mứt kẹo (bánh dừa các loại) 

- Sản xuất hủ tiếu

- Sản xuất bánh bao

- Sản xuất và bán các loại bánh mì, bánh ngọt

- Sản xuất bánh trung thu, bánh ngọt, kẹo, mứt, bánh dẻo

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (nguyên liệu nấu trà sữa)

- Sản xuất, kinh doanh kem

- Sản xuất bánh, mứt, kẹo

- Sản xuất và bán bánh khọt

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

 

- Kinh doanh sản phẩm gia công sản xuất bởi 1 đơn vị khác

 
Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)