Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế mới nhất

06/09/2022    513    4.65/5 trong 5 lượt 
Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế mới nhất
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cần phải thực hiện bản cam kết? Nội dung cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực Y tế là gì?

Bản cam kết an toàn thực phẩm là giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với giấy phép an toàn thực phẩm để chứng minh rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường.

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cần phải thực hiện bản cam kết?

Đối với lĩnh vực Y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đây cần phải làm bản Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trước khi đi vào hoạt động bao gồm:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

g) Nhà hàng trong khách sạn;

h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

i) Kinh doanh thức ăn đường phố;

2. Nội dung cam kết như thế nào?

- Nội dung cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống như sau: 

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.

(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

- Nội dung cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm như sau: 

“Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.”

Mẫu cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Một số loại hình kinh doanh thuộc sự quản lý của Bộ Y tế cần phải đăng ký cam kết như:

- Nhà hàng trong khách sạn

- Bếp ăn tập thể không có đăng ký nghành nghề kinh doanh thực phẩm

- Kinh doanh thức ăn đường phố 

- Kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định...

3. Thẩm quyền cấp bản cam kết:

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) quản lý cơ sở có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ.

- Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 50 – 200 suất ăn/lần phục vụ.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, kinh doanh thức ăn đường phố.

Sau khi cấp thì cơ quan được phân cấp quản lý sẽ tiến hành kiểm tra theo tần suất quy định.

 

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)