Phân cấp quản lý thực hiện việc cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh.

27/01/2021    478    5/5 trong 2 lượt 
Phân cấp quản lý thực hiện việc cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh.
Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ở đâu? Việc phân cấp quản lý thực hiện việc cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh như thế nào?

Căn cứ vào quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 09/05/2020 của UBND thành phố Hồ Chí Minh việc phân cấp quản lý thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh được thực hiện như sau:

- Các cơ sở thuộc sự quản lý của Ban Quản lý an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh:

1. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Các cơ sở thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn của Quyết định: Quyết định trên có hiệu lực đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2023.

Như vậy có thể tóm lại như sau:

- Các Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại UBND quận/huyện.

- Ngoại trừ các Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở thuộc Cục An toàn thực phẩm quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn lại sẽ do Ban Quản lý an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

TẢI Quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 09/05/2020

 

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)

Công ty Tâm Đức